Hipnoza In Odvisnosti-97179

Meditation Hipnoza je ena od najprimernejih orodij za odpravljanje kakrnih koli odvisnosti. Pravzaprav je hipnoza zaela svojo zmagovito pot kot terapevtsko sredstvo prav zaradi uspehov na tem podroju. Pri tem se moramo zavedati, da ni vse kar smatramo za odvisnost tudi zares odvisnost. Tako se na primer vasih oglasi pri hipnotizerju oseba, ki ima kako neprimerno navado in odlono zatrjuje, da je odvisna od te navade, ker se je pa ne more znebiti. V veliki veini primerov, se po temeljitem pogovoru izkae, da pravzaprav poskua dosei nekaj, kar se tako, kot to poskua kandidat za hipnozo, enostavno ne da dosei. Po nekaj poskusih odpravljanja teave, ki so bili zaradi napanih izhodi e v naprej obsojeni na neuspeh, si je oseba "dokazala", da navade ne more odpraviti in je torej odvisna… To preprianje potem res sugestivno deluje in tudi, e se kasneje loti stvari pravilno, ovira uspeh. Pri tovrstnih teavah zadostuje obiajno e hipnotino dajanje neposrednih oz. direktnih sugestij in motea navada je odpravljena. Pravzaprav je v tem primeru najprimerneja avtohipnoza in redno in vsakodnevno utrjevanje novih vedenjskih vzorcev s katerimi nadomeamo prejnje motee vedenje Vasih pa res gre za pravo odvisnost. Tudi v tem primeru, je hipnoza verjetno eno najuinkovitejih pripomokov, le da je postopek odpravljanja drugaen. Metodi avtohipnoze in dajanja neposrednih sugestij, ne bi bili preve uinkoviti. Iz izkuenj se da sklepati, da je uspenost neposrednih sugestij pri odpravljanju pravih odvisnosti nekako 25 odstotna1. e hoemo zares in dokonno odpraviti odvisnost, potem je potrebno poiskati v nai duevnosti globlje vzroke in jih odpraviti. Tudi v tem primeru je analitina oz. dinamina hipnoza z orodji, kot so dreamwork, parts therapy ali regresija izredno uinkovita v e relativno kratkem asu recimo 4 – 6 sreanj. About the Author: 相关的主题文章: